Begroting Midden-Drenthe: investeren in de toekomst

BEILEN

Het college van B&W van Midden-Drenthe wil de komende jaren fors investeren. Dat blijkt uit de begroting voor 2018. De investeringen zijn verdeeld over vrijwel alle beleidsterreinen.

Voor de kwaliteitsimpuls van het centrum van Beilen wil het college ruim 2,2 miljoen uittrekken. Waarbij het college er vanuit gaat dat uiteindelijk een derde van dat bedrag daadwerkelijk voor rekening van de gemeente komt.

Investeringen

Voor de bouw van de VO school vraagt het college 6,8 miljoen euro bovenop de al eerder beschikbaar gestelde 8,1 miljoen. Ook wil het college geld uittrekken voor wegen en bruggen, groen, het dorpenbeleid, het aanleggen van fiets- en wandelpaden en verduurzaming van gemeentelijke gebouwen.

Financiën op orde

Wethouder Financiën Dennis Bouwman is tevreden: “De tijd van bezuinigen is nu achter de rug. Het collegeprogramma is uitgevoerd, en de financiën voor de komende jaren zien er goed uit. Het komend half jaar wordt het nog druk, en ook daarna is er ruimte voor extra investeringen door de nieuwe gemeenteraad.”

Nieuwe gemeenteraad

De begroting kent een structureel positief saldo van ruim 800.000 euro. Het college stelt voor om twee ton daarvan toe te voegen aan de reserves. De resterende 600.000 euro blijft beschikbaar voor investeringen door de nieuwe gemeenteraad die in maart 2018 gekozen wordt.

Inspreken en besluitvorming

Inwoners kunnen op 12 oktober inspreken op de begroting tijdens de commissievergadering Algemeen Bestuur. Op 2 november bespreekt de gemeenteraad de begroting.

Auteur

Albert-Jan Garama