Oktober slotevenement Sportdorp Grolloo

GROLLOO

In Grolloo is op 1 oktober wordt een feestelijke dag voor alle inwoners, jong en oud, uit Grolloo, Schoonloo en omgeving als afsluiting van de subsidie periode van Sportdorp Grolloo e.o.

Inwoners zijn met stratenteams actief op verschillende sport- en spelonderdelen die Sportdorp Grolloo e.o. afgelopen periode heeft aangeboden of van plan is om komende periode op te zetten. Meedoen en gezelligheid staan voorop. De dag wordt afgesloten met een gezamenlijke maaltijd, ook een Sportdorp onderdeel, voor de teams en hun supporters.

Het programma: De opening is om 13.00 uur bij het Markehuis/Sportveld. De eerste activiteiten vinden ook daar plaats. Vervolgens wordt er rond 16.30 uur gewandeld richting Joytime/Kleine Moere waar de laatste activiteit en de maaltijd plaatsvinden. Voor de mensen die minder ter been zijn wordt vervoer geregeld. De teams worden samengesteld met een diversiteit aan mensen waardoor de gehele samenleving vertegenwoordigd kan zijn. Iedereen doet mee en meedoen is belangrijker dan winnen, dat is het motto van deze dag. Intussen hebben zich ruim meer dan 200 personen aangemeld om deel te nemen.

“Sportdorp Grolloo ontstond in 2012 toen plannen werden gemaakt om lege ruimte in het dorpshuis (“Het Markehuis”) te gaan inrichten als fitnessruimte. Toen kwam het idee om de beweegactiviteiten breder te trekken en ook deelname aan bestaande activiteiten te stimuleren. “Het brengt Grolloo in beweging, creëert betrokkenheid, saamhorigheid en draagt bij aan de leefbaarheid van ons dorp”, aldus Roelof Dilling één van de initiatiefnemers van Sportdorp Grolloo. Inmiddels worden bestaande en nieuwe activiteiten in het dorp gebruikt om iedereen in beweging te krijgen.

Sportdorp is gestart in 2015; een 2 jarig subsidie traject van Sport en Bewegen in de buurt, de sportimpuls. Doel sportdorp: Een Sportdorp is een samenwerkingsverband tussen sportverenigingen en andere lokale partijen in een wijk of dorpskern met als doel zoveel mogelijk inwoners, vanuit hun eigen behoefte, meer en vaker te laten sporten. Het sportaanbod kan worden vernieuwd, sportactiviteiten of –modules worden aangeboden. Een Sportdorp zorgt voor toename van leefbaarheid in een dorp of wijk en vitaliteit van de inwoners.

Eigen beeld.


Auteur

Redacteur