Directeur Het Drentse Landschap op non-actief gezet

REGIO

Stichting Het Drentse Landschap heeft directeur Erwin van Liempd per direct op non-actief gezet.

De Raad van Toezicht (RvT) van de stichting is naar eigen zeggen 'de afgelopen periode geconfronteerd met een toenemende ongerustheid en ontevredenheid bij de leden van het Management Team (MT) over een aantal zaken binnen de stichting'. Ook bij de in mei 2016 aangetreden directeur was er ongerustheid, zo bleek uit de gesprekken die De Raad van Toezicht met hem heeft gevoerd. Pogingen om de ongerustheid en ontevredenheid weg te nemen zijn niet gelukt. "Ons is gebleken dat er tussen het MT en de directeur een niet te overbruggen verschil van inzicht en beleving bleek te bestaan", aldus voorzitter Ali Edelenbosch van de RvT. "De Raad van Toezicht heeft daarom in het belang van de stichting besloten de directeur te vragen zijn werkzaamheden voor de stichting (per direct) te beëindigen. Vooralsnog worden de lopende zaken waargenomen door de adjunct-directeur Sonja van der Meer."

Auteur

ggeersing