Bijbelleerhuis met cursus

ASSEN

Bent u geïnteresseerd in de Bijbel en in het bijzonder naar de betekenis van het laatste boek de Openbaring van Jezus aan zijn dienstknecht Johannes. Een boek dat vaak als moeilijk wordt betiteld. Het BijbelleerhuisAssen gaat voor het vierde jaar de mogelijkheid bieden om een cursus te volgen waarin de bijbel wordt bestudeerd vanuit de grondtekst. De organisatie: ,,Deelnemers ontdekken verrassende dingen die ook in het eigen leven direct zijn toe tepassen.” De cursus vindt plaats in de Bethelkerk (voormalige synagoge) aan de Groninger straat 14 in Assen. En wordt gegeven door rabbi Peter Nissen, hij is leraar en pastor van Beith Emoenah (Huis van geloof), te Stegeren. De acht avonden zullen interactief zijn , dat wil zeggen, verdieping in het thema doormiddel van dialoog tussen leraar en cursisten. De avondthema’s kunnen vooraf aan de hand van het onderwerp thuis reeds bestudeerd worden. De cursusavonden beginnen om 19.30 uur en de kosten zijn euro 8 per avond of euro 60 in een keer. De cursussen zijn in principe op de derde dinsdag van de maand De eerste avond is op 17 oktober. Informatie en/of opgeven kan per email: info@bijbelleerhuisassen.nl.

Eigen beeld.


Auteur

Redacteur