Spinhuislezing Gevangenismuseum Veenhuizen

VEENHUIZEN

Taakstraffen zijn regelmatig onderwerp van gesprek als het gaat over straftenuitvoerlegging. De meningen zijn er nogal eens over verdeeld, bijvoorbeeld als het gaat om een taakstraf die is opgelegd na een delict dat veel emoties oproept.

Dit onderwerp wordt in de jaarlijkse Spinhuislezing uitgediept door prof. dr. Anton van Kalmthout, emeritus hoogleraar strafrecht en vreemdelingenrecht aan de Universiteit van Tilburg. Hij zal spreken over de betekenis van de taakstraf voor de maatschappij en voor de dader zelf. Allerlei vragen zijn daarbij aan de orde. Draagt de taakstraf bij aan recidivevermindering? Is het resultaat anders dan bij een gevangenisstraf? Welke problemen doen zich voor in de tenuitvoerlegging? Blijft de taakstraf een alternatief voor de gevangenisstraf? Hoe is het maatschappelijk draagvlak? Hoe kijken we aan tegen taakstraffen bij schokkende delicten? Een manager werkstraffen van Reclassering Nederland, betrokken bij de tenuitvoerlegging van taakstraffen, is uitgenodigd om vragen daarover te beantwoorden. Na de lezing is er volop ruimte voor een gesprek met de zaal. Zondag 24 september, Gevangenismuseum Veenhuizen aanvang 14.00 uur. Entree euro 5, kaartverkoop aan de zaal. Gratis voor leden van de vriendenvereniging van het museum. Aanmelden: vrienden@gevangenismuseum.nl.

Auteur

Albert-Jan Garama