De Slingeborgh met alternatieve Prinsjesdag

ASSEN

De bewoners van De Slingeborgh Assen beleefden prinsjesdag wel op een heel bijzondere manier.

Koning Willem Johan en Koningin Máxima Henrietta brachten een bezoek. Ze brachten een alternatieve troonrede mee speciaal voor De Slingeborgh. Er werden hun vele miljienen euro s toebedeeld en vele wensen konden in vervulling gaan de komende tijd zo zou er begroot worden; welnes een spa, verre reizen, twee maandelijks bezoek van de koningin en een maandelijks bezoek van Corry van Gorp aan de soos middag. Ook werden een aantal zieke bewoners op hun kamer verblijd met dit hoge bezoek. Eigen foto


Auteur

Redacteur