Re-integratiemarkt voor gedetineerden Veenhuizen

VEENHUIZEN

Een gevangenis is niet direct een plek waar je een markt verwacht, maar in de penitentiaire inrichting Esserheem in Veenhuizen staat vandaag, dinsdag 19 september een heuse markt op de agenda.

Die dag wordt namelijk een re-integratiemarkt gehouden voor gedetineerden. De markt is bedoeld om gedetineerden in contact te brengen met organisaties, instanties en bedrijven die een rol kunnen spelen bij een succesvolle terugkeer van de gedetineerde in de maatschappij. De gedetineerden kunnen tijdens de markt bij bijna vijftig stands terecht om informatie te krijgen, vragen te stellen of in gesprek te gaan over zaken die samenhangen met vijf basisvoorwaarden voor een geslaagde terugkeer in de samenleving: wonen, identiteitsbewijs, werk, schulden en zorg. “Het opleggen van een celstraf heeft een tweeledig doel”, vertelt Koos Storm, hoofd Detentie en Re-integratie van de penitentiaire inrichting (PI) Veenhuizen, waar Esserheem onder valt. “De straf is opgelegd als vergelding richting het slachtoffer en de maatschappij. Daarnaast wordt er geïnvesteerd in de gedetineerde. Bedoeling is dat deze beter de gevangenis uitgaat dan dat hij er in is gekomen. Dat doen we door voor elke gedetineerde een detentie- en re-integratieplan te maken. Hierin staat wat er nodig is om de detentietijd zo goed mogelijk te benutten en hoe iemand voorbereid kan worden op een leven zonder criminaliteit. Dat kan bijvoorbeeld zijn het afkicken van een verslaving, het werken aan schuldenproblematiek, het behalen van een diploma of ervoor zorgen dat iemand zijn huis niet kwijtraakt.”

Veel partijen

Tijdens de re-integratiemarkt worden gedetineerden in staat gesteld om in contact te komen met uiteenlopende instanties en organisaties die gedetineerde kunnen helpen om zijn leven weer op de rails te krijgen. Koos Storm: “De re-integratie van een gedetineerde is niet alleen een taak van de gevangenis, hier zijn heel veel partijen bij betrokken. Een flink aantal heeft gebruik gemaakt van onze uitnodiging om aanwezig te zijn bij de re-integratiemarkt.” Het is de tweede maal dat er een dergelijke markt wordt gehouden in Esserheem. Ook buiten de re-integratiemarkt om wordt er in Esserheem, net als in andere Nederlandse gevangenissen, veel aandacht besteed aan re-integratie. Zo heeft de inrichting een re-integratiecentrum (RIC) waar gedetineerden terecht kunnen om actief te kunnen werken aan een geslaagde terugkeer in de samenleving. Koos Storm: “Vanuit het RIC kunnen ze bijvoorbeeld contacten leggen met gemeenten, sollicitatiebrieven schrijven of zaken regelen met betrekking tot hun zorgverzekering.”

Auteur

ggeersing