Complimenten aan het Drentse onderwijs van gedeputeerde Cees Bijl

DRENTHE

De provincie Drenthe kent geen zeer zwakke scholen meer en ziet in het onderwijs veel vernieuwingen tot stand komen.

Veel directies en teams verdiepen zich in specifieke methoden en werkwijzen om het onderwijs naar een hoger plan te tillen. Het creëren van gelijke onderwijskansen staat daarbij centraal. Negen basisscholen in Drenthe hebben zich de afgelopen twee schooljaren bezig gehouden met het onderwerp “Eigenaarschap” en het Drentse Excellentietraject. Meer eigenaarschap legt een grotere verantwoordelijkheid bij de leerlingen en vergroot hun motivatie. In het Drentse Excellentietraject krijgen scholen de mogelijkheid zich te verdiepen in een onderwerp via scholing en het leren van elkaars ervaringen. Het Drentse Excellentietraject is geïnitieerd door de Drentse regiegroep Onderwijskwaliteit waarbinnen het onderwijs, gemeenten en provincie nauw samenwerken. Aanstaande vrijdag 22 september maakt gedeputeerde Cees Bijl een rondgang langs de deelnemers aan het Drentse Excellentietraject. Hij zal daarbij aan de negen scholen een gevelbord uitreiken met de tekst ‘deelnemer Excellentietraject Drenthe’. De planning van deze scholentoer is als volgt: 10.30 uur – 11.00 uur OBS De Klimtoren, Drogteropslagen en OBS De Bosrand in Kerkenveld. Het bezoek vindt plaats in De Bosrand in Kerkenveld 11.30 uur – 12.00 uur CBS De Heidevlinder in Zuidwolde 12.15 uur – 13.00 uur OBS Het Rastholt in Hoogeveen. Hier wordt een lunch gebruikt die door de leerlingen is gemaakt. 13.30 uur – 14.00 uur CBS De Vaart 14.15 uur – 14.45 uur CBS Het Krijt, CBS Het Kompas en CBS De Lichtbaak Dit bezoek vindt plaats in Het Krijt in Assen 15.15 uur – 15.45 uur CBS Willem-Alexander in Dalerpeel

Auteur

Albert-Jan Garama