Verdeling dorpsgelden Bovensmilde

BOVENSMILDE

Jaarlijks reserveert de gemeente Midden-Drenthe 0,50 per inwoner ten behoeve van de verschillende dorpsbelangen verenigingen.

Het dorpsbudget van Bovensmilde was, tot vorig jaar, nog in beheer bij de gemeente. De gemeente heeft aangegeven dat Bovensmilde dit zelf moet gaan doen. De werkgroep “Dorpsgelden Bovensmilde” heeft in oktober de mooie taak om het dorpsbudget te mogen verdelen. Voor 2017 gaat dit om zo’n euro 1.800. Deze gelden zijn voor het algemeen belang van de inwoners van Bovensmilde. Stichtingen, verenigingen of bijvoorbeeld een wijk kunnen hier aanspraak op maken ten behoeve van een activiteit, een vernieuwend idee of een reeds bestaand idee. Tot en met 15 oktober kan een aanvraag worden ingediend via: dorpsgeldenbovensmilde@gmail.com. Vermeld de gegevens (NAW) van de aanvrager/stichting, een omschrijving van het plan en een korte motivatie waarom de gelden nodig zijn, tezamen met een kostenoverzicht/begroting. Na beoordeling van de binnengekomen aanvragen zal de werkgroep half november via de media bekend maken aan welke aanvragen een bijdrage is toegekend.

Auteur

Albert-Jan Garama