Lezing 3 in de reeks: 'Waar Wonen Wij' Anderen

ANDEREN

We zagen eerder hoe het land en de Hondsrug werden gevormd (1e lezing) en waar de Drentse bewoners vandaan kwamen (tweede lezing).

Nu vervolgen we met de woelige bewoning geschiedenis van Drenthe hoewel de Romeinen hier nauwelijks kwamen. Wel de Franken vanuit het zuiden. Die botsten met de Saksers uit het oosten en de Friezen langs de Noordzeekust. Kerstening bereikte de Karolingische gouw Triante in de 10e eeuw. De gouw was verdeeld in kerspelen (parochies) en dingspelen (rechtsgebieden). Het wereldlijke en geestelijke gezag van de ‘Oversticht’ kwam in handen van de bisschop van Utrecht. Buiten de ‘Oversticht’ rommelde het met kruistochten. Er woedde een machtsstrijd tussen heersers in de Duitse en Frankische landen. In de ‘Oversticht’,in Zuid-Drenthe, werd met succes een ‘gulden sporen slag’ uitgevochten. De bisschop van Utrecht verloor de wereldlijke macht aan de Hertog van Gelre en die op zijn beurt aan keizer Karel V. De ‘Verenigde Nederlanden’ met ‘landschap’ Drenthe kreeg vorm. Alles was gereed voor de Nederlandse onafhankelijkheid strijd. Dat en wat daarna volgde is onderwerp voor lezing 4 op dinsdag 7 november, weer in Oes Stee te Anderen.

Lezing 3 in de reeks: 'Waar Wonen Wij', 10 oktober, 20.00 uur 'Oes stee' Anderen.


Auteur

admin