Ook in 2017 Vaatkeurmerk en Spataderkeurmerk voor WZA

ASSEN

Het Wilhelmina Ziekenhuis Assen heeft opnieuw het Vaatkeurmerk en het Spataderkeurmerk ontvangen. Hiermee voldoet het ziekenhuis ook in 2017 aan kwaliteitscriteria van de Hart&Vaatgroep op deze twee gebieden.

De Hart&Vaatgroep is de patiëntenvereniging van en voor mensen met een hart- of vaataandoening en hun naasten. De vereniging richt zich op belangenbehartiging, informatievoorziening, lotgenotencontact en leefstijl. Op de website www.hartenvaatgroep.nl/kiesuwvaatzorg kunnen patiënten en behandelaars zien welke behandeling het WZA zijn vaatpatiënten biedt.

Vaatkeurmerk

Het Vaatkeurmerk richt zich op de behandeling van aandoeningen in de slagaders van het bekken, de benen, buik, aorta en hals. Het keurmerk helpt vaatpatiënten, hun verwijzers en zorgverzekeraars een keuze te maken voor een ziekenhuis waar goede vaatzorg wordt aangeboden. Nieuw is dat nu ook de gegevens van complicaties, heropnames en overlijden van aneurysma-operaties te zien zijn. Om in aanmerking te komen voor het keurmerk moet aan een aantal kwaliteitscriteria worden voldaan op het gebied van interventies door (endo)vasculaire specialisten, het minimaal aantal gecertificeerde specialisten en de multidisciplinaire afstemming binnen het ziekenhuis. Deze criteria heeft De Hart&Vaatgroep opgesteld in nauwe samenwerking met de beroepsgroepen.

Spataderkeurmerk

Het WZA voldoet in 2017 ook weer aan het spataderkeurmerk, dat eveneens door de Hart&Vaatgroep wordt uitgereikt. Hiervoor zijn specifieke kwaliteitscriteria opgesteld in nauw overleg met de beroepsgroepen van dermatologen, vaatchirurgen en vaatlaboranten. Zo moet onder meer aan 95-100% van de invasieve therapieën een Duplexonderzoek vooraf zijn gegaan, moet er een breed behandelaanbod zijn, en moeten onderzoeken en behandelvoorstel op één dag gepland en besproken kunnen worden. Het WZA voldoet aan deze criteria.

Auteur

Albert-Jan Garama