Lezing Wonen in een Romeinse Insula in Duurzaamheidscentrum Assen

ASSEN

Dr. Saskia Stevens van de Universiteit Utrecht beschrijft en toont wat dat betekende: wonen in de grote stad Rome 2000 jaar geleden.

Op dinsdag 19 september van 19.30 tot 21.30 uur. In het Duurzaamheidscentrum aan de Bosrand 2 Assen. Afgaand op de verhalen van antieke auteurs over de woon- en leefomstandigheden in Romeinse appartementen, lijkt het wonen in hoogbouw in de Romeinse tijd een hachelijke onderneming te zijn geweest. Brand- en instortingsgevaar, maar ook burenoverlast, waren volgens deze auteurs aan de orde van de dag. Archeologisch onderzoek heeft echter aangetoond dat dit beeld aanzienlijk moet worden bijgesteld. In de eerste twee eeuwen na Christus kon een Romeins appartement over een groot aantal voorzieningen beschikken, zoals stromend water en een eigen toilet, en zouden we een Romeins appartement zelfs comfortabel kunnen noemen. Aan de hand van citaten van antieke auteurs, inscripties en archeologische voorbeelden uit Rome en de havenstad Ostia zal een beeld worden geschetst van de leef- en wooncultuur in Romeinse hoogbouw in de eerste en tweede eeuw na Christus.

Auteur

Albert-Jan Garama