Parttime ondernemen vanuit de bijstand is een succesvolle wijze voor re-integratie

ASSEN

Relatief veel uitkeringsgerechtigden uit de gemeenten Aa en Hunze, Assen en Tynaarlo voorzien nu, dankzij de regeling Parttime Ondernemen (PTO), in hun eigen inkomsten. Werkplein Drentsche Aa is daarmee landelijk gezien een van de koplopers.

Vanuit een uitkeringssituatie een eigen onderneming starten. Het blijkt een succesvol instrument voor re-integratie op de arbeidsmarkt. Werkplein Drentsche Aa werkt met de uitvoering van PTO nauw samen met De Drentse Zaak. De werkwijze van De Drentse Zaak werpt zijn vruchten af. Er is landelijk belangstelling voor. Onlangs is in een landelijke workshop voor gemeenten de uitvoering van PTO in de gemeenten Assen, Aa en Hunze en Tynaarlo aan bod gekomen. Op 2 juni wordt deze voorlichting nogmaals gegeven aan geïnteresseerde Drentse gemeenten. Albert Rouwkema (ondernemersadviseur De Drentse Zaak) en Martijn van der Tuin (ondernemerscoach Reconcep) vertellen er over de opmerkelijke resultaten uit hun werkgebied.

De resultaten in cijfers

Bij Werkplein Drentsche Aa zijn er gemiddeld 100 PTO-deelnemers per jaar. De uitstroom, naar een situatie waarin een uitkering niet meer nodig is, is hoog vergeleken met andere regelingen. In 2015 is bijna een derde uitgestroomd. In 2016 waren het er 20. 2017 is veelbelovend. Al in het eerste kwartaal zijn er 20 deelnemers uitgestroomd.

Wat is PTO?

Albert Rouwkema: “Vier jaar geleden zijn we met deze regeling gestart. Het geeft mensen met een ondernemersidee de kans om te laten zien wat ze kunnen. Ze mogen een jaar lang, met behoud van uitkering, werken aan een eigen onderneming.” PTO is laagdrempelig. Voor andere regelingen (bijvoorbeeld de BBZ) is onder meer een ondernemersplan vereist. PTO vult de ruimte daarvoor op: er is een idee, er is motivatie, maar een compleet plan indienen is (nog) niet aan de orde. PTO biedt de kans toch te starten. Er is toestemming voor een KvK-inschrijving. Daarnaast moet de deelnemer beschikbaar blijven voor mogelijk ander werk, vandaar dat ze op papier maximaal twintig uur voor een eigen onderneming aan de slag mogen.

PTO verschaft inzicht

Rouwkema: “Sommige ondernemersideeën blijken een gat in de markt. En soms is het idee niet goed en lukt het niet. Toch kan dat een positief resultaat opleveren. Wij, adviseurs, koppelen de deelnemers dan aan de mensen die hen kunnen helpen. Zo is er een jaar lang intensieve begeleiding. Niet alleen op cijfers, maar juist ook op het ontwikkelen van vaardigheden en het zoeken naar de juiste samenwerkingen.” Mensen komen of blijven zo in beweging en krijgen inzicht in wat hen ligt. Mogelijk gaan ze na een jaar met een ander, beter passend, idee weer verder. Het kan ook zijn dat iemand ontdekt dat ondernemen niet bij hem of haar past. In dat geval heeft de deelnemer een heel actief jaar achter de rug, met het vergaren van nieuwe kennis en het aanboren van nieuwe contacten. “Dat vergroot de kansen op een baan in loondienst aanzienlijk. Deze ontdekkingstocht zet mensen in hun kracht. In ondernemerstermen gesproken: ook dat is winst.”

Auteur

Albert-Jan Garama