Geen dranken in glas meer tijdens TT Festival

ASSEN

B en W stellen de gemeenteraad Assen voor om de APV te wijzigen zodat er tijdens het TT Festival na 19.30 uur geen (fris)drank in glas of blik meer wordt verkocht bij supermarkten, slijterijen en andere verkooppunten.

Ook mogen bezoekers zelf geen drank in glas meer meenemen het festivalterrein op. Dit moet het aantal verwondingen als gevolg van glas op straat verder terugdringen. Horecaondernemers schenken tijdens de TT al jaren uit plastic bekers. Supermarkten, slijterijen en andere verkooppunten binnen het festivalgebied mochten tijdens het TT Festival wel drank in glas verkopen. In de afgelopen weken zijn met hen gesprekken gevoerd over de voorgestelde maatregel. Zij hebben allemaal hun medewerking toegezegd. Dat betekent dat er na 19.30 uur in het gehele festivalgebied geen drank in blik en glas meer wordt verkocht op de dagen van het TT Festival. Om dit mogelijk te maken, worden er twee aanvullende bepalingen in de APV opgenomen. De burgemeester krijgt de bevoegdheid om een gebied aan te wijzen waar beperkingen worden opgelegd voor het meenemen van glas en de verkoop van glas en blik.

Handhaving

Als bezoekers het festival bezoeken, dan wordt ze gevraagd om dranken niet meer in glas mee te nemen. Bezoekers die toch drank in glas meenemen, worden gevraagd om deze vrijwillig af te staan aan de beveiliging. De beveiliging draagt vervolgens zorg voor het veilig opruimen van het glas. Door de wijziging in de APV kunnen BOA’s en politiemedewerkers bij weigering het glas vorderen en in beslag nemen. Daarna volgt een boete. De gemeente Assen wil evenementen, zoals het TT Festival, steeds veiliger maken. De afgelopen jaren zijn al diverse maatregelen op dit gebied genomen. Dat zijn soms zichtbare en soms onzichtbare maatregelen zoals het beter inrichten van de stad, waardoor overcrowding voorkomen kan worden. Het reguleren van de verkoop en het meenemen van dranken in glas en blik is niet nieuw en wordt op diverse plaatsen in Nederland toegepast. Vergelijkbare maatregelen waren er in Groningen (Koningsdag) en Rotterdam (Huldiging Feyenoord). Daar heeft het de veiligheid bevorderd en was de acceptatie groot. Op andere festival(terreinen) is het meenemen van dranken in glas en blik al jaren verboden.

Auteur

Albert-Jan Garama