‘Een storm van beelden’ in Adventskerk Assen

ASSEN

De vernieling op grote schaal in/op ’Roomse’ religieuze plaatsen van heiligenbeelden en kerkinterieur staat bekend als de ‘beeldenstorm’.

Dergelijke vernielingen vonden bijvoorbeeld in 1566 in de Nederlanden plaats. Ter herdenking van 500 jaar Reformatie (1517 2017) worden als teken van goede wil naar- en verbondenheid met de Rooms Katholieke gemeenschap in de (protestantse) Adventskerk, heiligenbeelden, schilderijen, liturgische voorwerpen en objecten van volksdevotie geëxposeerd. De opening is op zaterdag 17 juni om half vijf door Reint Wobbes, deskundige op het gebied van oude kerken en kerkinterieur, en nauw betrokken bij de Stichting Oude Groninger Kerken. Er zijn muzikale intermezzi en bijpassende lekkernijen. De tentoonstelling loopt tot 2 september.

Auteur

Albert-Jan Garama