NAVTC is voor alle vrouwen

Assen

De Nederlandse Arabische Vriendschapsvereniging voor Taal en Cultuur (NAVTC) bestaat sinds 2010 en heeft als doel om Arabische mensen kennis te laten maken met de Nederlandse taal en cultuur en mensen uit andere culturen kennis laten maken met de Arabische taal en cultuur.

ASSEN – Bij de activiteiten die de NAVTC organiseert worden nadrukkelijk mensen van velerlei achtergronden betrokken. ,,Het is ontstaan door een aantal Arabische vrouwen die elkaar troffen bij de speeltuin en die hun kinderen de Arabische taal wilden leren”, vertelt één van de bestuursleden. ,,Ze besloten de krachten te bundelen om hun kinderen les te geven. Maar we wilden meer kinderen de taal leren. De vraag was waar we dat konden doen. We wilden dit doen omdat de kinderen regelmatig teruggaan naar het land van herkomst of naar familie en sommige spreken alleen die taal en geen Engels bijvoorbeeld.“ ,,Onze kinderen zijn in die zin ook bruggenbouwers. Ze kunnen daar vertellen over Nederland en hier over hun land van herkomst en dat kunnen ze nog beter als ze goed communiceren in de eigen taal. Ze kunnen beter integreren door over cultuur te praten. Er ontstaat meer begrip wederzijds. “ Dit was in 2010 en de groep bleef bij elkaar komen. ,,Er ontstond meer enthousiasme. Eerst was het idee om Arabische les aan kinderen te geven, maar met het idee van integratie erbij werd besloten om dit ook voor volwassenen te doen. Na een persbericht in de krant waren er zestig mensen en werd gestart met twee volwassen groepen en twee kindergroepen.” Naast het lesgeven in de Arabische taal biedt de NAVTC nog meer activiteiten. ,,Sinds drie jaar zwemmen voor vrouwen voor beginnende zwemmers, gevorderden en er is vrij zwemmen.” Samen met de gemeente is een cursus politieke participatie opgezet. ,,Om mensen van diverse achtergronden te stimuleren te participeren in de politiek, ook met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar.” Sinds het begin van de NAVTC is er vier keer per jaar wereldvrouwenavond. ,,Een grote groep vrouwen is dan in de Componist. Tot nu toe hadden we steeds een bepaald thema waarover we in gesprek gingen en daarna dansen op verschillende soorten muziek.” De komende wereldvrouwenavond is 1 juli. Dan zal er geen thema zijn. De zeven bestuursleden, bestaande uit vier Nederlandse vrouwen, een Palestijnse, Egyptische en Somalische benadrukken dat de NAVTC openstaat voor alle culturen, net zoals de activiteiten georganiseerd worden door mensen met diverse culturele achtergronden. ,,Hoe meer vrouwen uit verschillende landen hoe beter. Echt iedereen is welkom.” Er komen al veel verschillende vrouwen. ,,Uit Syrië, Iran, Irak, Afghanistan, Turkije, maar ook uit Zuid-Amerika, Zuid-Afrika, Oost-Europa en uiteraard Nederland.” Tevens heeft de NAVTC een Meidenclub. ,,Een groep meisjes komt één keer in de twee weken bij elkaar om leuke activiteiten te doen, maar het is ook een veilig plekje waar lastige dingen aan de orde kunnen komen."' Verder werkt de stichting met veel organisaties samen, zoals de Netwerktafel, het Platform voor Levensbeschouwelijke Organisaties Assen en Humanitas. ,,We proberen een voortrekkersrol te vervullen, wat gewaardeerd wordt door de gemeente en organisaties.” Voor meer informatie over de NAVTC en bijvoorbeeld de Wereldvrouwendag kijk op www.navtc.nl, de Facebookpagina, mail naar navtc@hotmail.nl of bel 06-85425219. Cindy Houwen Foto Cindy Houwen

Auteur

Albert-Jan Garama