Plaatsen vrij in leesgroep biografieën

ASSEN

Er zijn nog plaatsen vrij in een leesgroep biografieën in Assen. De groep kiest uit de boekenlijst van de landelijke organisatie Senia, zie www.senia.nl, bij geschiedenis, achterliggende pagina biografieën en familiegeschiedenissen.

De boeken worden besproken aan de hand van ‘leeswijzers’ met discussievragen, waardoor de discussie diepgang krijgt en minder kans loopt te verzanden. De leesgroep komt eens in de 5 à 6 weken bij elkaar op een met elkaar af te stemmen middag, roulerend bij de deelnemers thuis. De komende tijd staan boeken als Duivelskwartier van Johan Otten en Je moet hier zijn geweest van Willem de Bruin op het programma. Meer informatie is verkrijgbaar bij contactpersoon Mieke van Toor vantoormieke@gmail.com, of via 06-54741092.

Auteur

Albert-Jan Garama