Speciale helden doen Survival Challenge

HAVELTE

Special Heroes en Stichting Survival Havelte houden donderdag 11 en vrijdag 12 mei de vierde editie van de Special Heroes Survival Challenge voor leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs Noord-Nederland.

Ruim 750 leerlingen van 24 scholen nemen deel aan de survivalrun die plaatsvindt in en rond Havelte. Ook leerlingen van VSO Aventurijn Smilde, de Atlas Emmen, de Thriantaschool Emmen, de Atlas Hoogeveen en de Windroos Hoogeveen verlaten de veilige schoolomgeving waar regelmaat, structuur en ritme centraal staan voor het prachtig opgebouwde parcours vol met uitdagende hindernissen in het pittoreske Drentse dorp. Op zowel donderdag als vrijdag uur gaam de eerste leerlingen rond 10.00 uur van start gaan in het weiland aan de Dorpsstraat en 14.00 uur finishen de laatste deelnemers hier.

Sinds 2014 organiseert Survival Challenge Havelte samen met Special Heroes een survivalrun voor speciale doelgroepen, omdat het voor deze doelgroepen minder vanzelfsprekend is om deel te kunnen nemen aan reguliere sportevenementen. Bij de Challenge zijn ongeveer 400 jongeren van 12 tot 20 jaar met gedragsproblemen en/of psychiatrische problematiek en 350 leerlingen met een verstandelijk beperking. Het gaat om jongeren die door hun beperking moeilijkheden hebben met leren en/of moeilijk opvoedbaar zijn en beter tot hun recht komen binnen het speciaal onderwijs.

De jongeren gaan in teams van maximaal 6 leerlingen de uitdaging aan door te kiezen voor de 2,5, 4,5 of 6,5 kilometer. Elk team wordt begeleid door een of meerdere medewerkers van de scholen. Voor meer informatiekijk op: www.specialheroes.nl.


Auteur

Redacteur