60 jaar Huismuziek

Assen

Huismuziek, vereniging voor Samenspel en Instrumentenbouw Afdeling Assen en Omstreken bestaat zestig jaar. ,,Wij zijn 23 mei 1957 opgericht in Assen. De landelijke vereniging bestond toen al”, vertellen de bestuursleden.

ASSEN – ,,Het belangrijkste voor Huismuziek is dat iedereen veel plezier in het spelen heeft. De vreugde van het samen muziek maken met een groot of klein gezelschap staat voorop. Wij hebben onze eigen statuten en inschrijvingen. De landelijke vereniging geeft bijvoorbeeld ondersteuning en advies. Daarnaast biedt ze landelijk cursussen aan waarop ingetekend kan worden.” De vereniging heeft momenteel achttien leden die 20 keer per jaar om de veertien dagen op maandag repeteren. ,,We spelen elke tweede en vierde maandag van de maand van 19.30 tot 21.30 uur in wijkgebouw De Zonnereep.” Daar startte Huismuziek onder leiding van Denise Doek. Sinds 18 jaar is Ineke Kragt de dirigente. ,,Er is weinig verloop. Via mond tot mond reclame en open avonden is het ledenaantal in evenwicht en ook uit de kamermuziek ontmoetingsdag komen soms nieuwe leden voort. De trouw van de leden geeft een fijne sfeer in het geheel van de groep en door de stabiliteit van de groep is ook het niveau gegroeid. Je hebt ook plezier als je ziet dat je vooruit gaat.” Qua samenspel is er sprake van een vaste bezetting. ,,De muziek die we spelen is op vier stemmen gebaseerd: sopraan, alt, tenor en bas.” ,,We hebben een map met vijftig muziekstukken, daaruit zoekt de dirigent elk jaar tien stukken die we met elkaar oefenen. Zo nu en dan wisselen de stukken in de map in overleg met de leden. We spelen hoofdzakelijk licht klassieke muziek, maar ook barok, evergreens en muziek uit musicals.” Sommige leden bespelen meerdere instrumenten. Graag zou de vereniging er wat violisten en tenorblokfluitisten bij krijgen, maar alle instrumenten zijn welkom. In het verleden, toen we subsidie kregen, werd in de Kerstperiode opgetreden in zorgcentra. ,,Vlak voor de zomervakantie en rond het eind van het jaar, wanneer we een gezellige afsluiting hebben, spelen we nu in twee- of drietallen stukken voor elkaar." Het zestig jarig bestaan wordt zaterdag 13 mei gevierd met leden en oud leden in wijkcentrum De Zonnereep in Assen van 13.00 tot 16.00 uur. ,,Er kunnen bijvoorbeeld verhalen over de ontstaansgeschiedenis opgehaald worden en natuurlijk wordt er veel muziek ten gehore gebracht." Oud leden die niet zijn bereikt kunnen zich tot en met 8 mei opgeven bij voorzitster Rieta Bouterse-de Weger (0592-854 115, rietadeweger@hotmail.com) of secretaris Walter Schlundt Bodien (0592-340812, wschlundtbodien@gmail.com. Cindy Houwen. Eigen foto.

Auteur

Albert-Jan Garama