Column Foekje Dijk: 'Vrijheid vieren'

Assen

Vrijheid vieren

ASSEN - Het is de week van stilstaan bij en omzien naar... Stilstaan bij al diegenen die – op welke wijze dan ook - geraakt zijn door de gruwelijkheden van oorlog en geweld. Het mag niet bestaan dat hier achteloos aan voorbij wordt gegaan: geweld mag op geen enkele wijze vanzelfsprekend worden. Hierbij moeten we eveneens niet uit het oog verliezen, dat één van de oorzaken van oorlog helaas geworteld is in godsdiensten. Tragisch, maar ontegenzeggelijk waar. Het is ook daarom dat binnen de vrijzinnige geloofsgemeenschap Assen bij iedere zondagse bijeenkomst een kaars wordt aangestoken, die de symbolen van de vijf grote godsdiensten draagt. Uit respect voor hen, die op een andere wijze gestalte geven aan hun geloof. We komen bij elkaar in onze eigen, vertrouwde sfeer, maar vergeten daarbij niet dat iedere geloofsgemeenschap haar eigen vormen, gebaren en rituelen kent. Veel mensen verlangen naar geestelijke groei en vrijheid. Deze opmerking brengt me naar één van die religieuze bewegingen, het universeel soefisme: dit heeft dit als geen andere geloofsovertuiging deze verbeelding meegenomen in zijn ‘grondslagen’. Het soefisme is dan ook een spirituele levenshouding, die mensen kan helpen vrijer te staan tegenover hun beperkingen en bevorderen om het ware wezen te ontdekken. Het wordt universeel genoemd, omdat het de mystieke kern van alle religies eert als inspiratiebron. Het is niet alleen religie, het is ook filosofie, psychologie en méér dan dat: het is brandstof voor de ziel. Dat is ook wat de vrijzinnige geloofsgemeenschap beoogt, om op deze brede wijze die zoektocht in vrijheid te mogen ondernemen. Een kostbare vrijheid, die niet anders dan gevierd kan worden in de week die voor ons ligt. Het is mede daarom, dat we de kaars met de vijf symbolen aansteken: om niet te vergeten. Om op die wijze om te zien naar... Foekje Dijk, Vrijzinnig Assen.

Auteur

Albert-Jan Garama