Jubileum vrijwilligers Terminale Zorg Drenthe

Assen

De stichting Vrijwilligers Terminale Zorg Drenthe bestaat 2 mei 15 jaar.

Steeds meer mensen kiezen er voor thuis of in een zo huiselijk mogelijke omgeving te sterven. Hierdoor wordt de rol van de mantelzorg steeds groter. Wanneer de zorg voor de familie te zwaar wordt of er onvoldoende mantelzorg aanwezig is, kunnen vrijwilligers van de VTZD hulp en ondersteuning bieden bij de zorg voor de zieke in de laatste levensfase. Dit kan zowel in de thuissituatie als ook in de vier Drentse hospices (Assen, Emmen, Hoogeveen en Meppel) - kleinschalige woonvoorzieningen waar thuis verplaatste zorg wordt verleend. Bij de VTZD werken 350 zeer gemotiveerde en goed geschoolde vrijwilligers. Deze vrijwilligers worden ondersteund en begeleid door beroepscoördinatoren. Het jubileum zal op 2 mei gevierd worden met een theatervoorstelling in het Atlastheater te Emmen. Deze voorstelling is voor vrijwilligers, coördinatoren en bestuursleden van de VTZD en voor genodigden. In oktober worden in het kader van het jubileum workshops georganiseerd voor de vrijwilligers. Zie ook www.vtzd.nl, info@vtzd.nl.

Auteur

Albert-Jan Garama