Uitbreiding samenwerking Bibliotheek en Shakespearetheater

Assen

De samenwerking tussen de Drentse bibliotheken en het Shakespearetheater krijgt een vervolg. De partijen onderzoeken verdere samenwerking na de succesvolle publieksactie in 2016.

Ook dit jaar kunnen bibliotheekleden naar een speciale voorstelling van het Shakespeare-theater. Daarnaast wordt er dit jaar onder andere gekeken naar samenwerking op educatief gebied. De Bibliotheek is het afgelopen jaar een nieuwe weg in geslagen en is altijd op zoek naar nieuwe verbindingen. De samenwerking met het Shakespeare theater past hier goed binnen.

Overlap

Niet alleen is er een overlap in de doelgroep, maar ook kunnen de twee elkaar verder versterken op het gebied van kennisdeling en amusement. De Bibliotheken beschikken over een groot ledenbestand, kennis en een breed aanbod aan middelen. Het Shakespearetheater heeft een prachtige locatie, een populair theaterstuk en een uniek aanbod in (jeugd)theater. Een samenwerking die nog jaren tot mooie activiteiten kan leiden.

Auteur

Albert-Jan Garama