Positieve Gezondheid in wijk en dorp

ASSEN

In De Nieuwe Kolk was onlangs de werkconferentie ‘Positieve Gezondheid in wijk en dorp’s. De avond stond in het teken van het concept Positieve Gezondheid van dr. Machteld Huber, voormalig huisarts en oprichter van het Institute for Positive Health (IPH).

In dit concept staat het vermogen van de mens centraal om zich aan te passen en zoveel mogelijk zelf de regie over het eigen leven te voeren, in het licht van alle sociale, lichamelijke en emotionele uitdagingen van het leven. Tijdens de conferentie werd gepleit voor een intensievere samenwerking tussen huisartsen en sociaal werkers. Dit is, omdat medische klachten te maken kunnen hebben met psychische en sociale factoren. Soms komt iemand met lichamelijke klachten op het spreekuur, maar ligt de oplossing meer in het sociaal werk. Het is daarom belangrijk om met een bredere blik naar gezondheid te kijken. Ook Johan Brongers, bestuurder van de Tintengroep, benadrukte hoe belangrijk het is voor huisartsen en sociaal werkers om elkaars wereld te leren kennen. “Als je wilt samenwerken, moet je je verdiepen in het werk van een ander. Laten we op zoek gaan naar dat wat ons met de ander verbindt, om zo samen dat ene hogere doel te behalen: mensen helpen. Alleen ga je misschien harder, maar samen kom je verder.” Machteld Huber biedt met haar Positieve Gezondheid een krachtig instrument, dat de lokale samenwerking tussen huisartsen en het sociaal werk in gemeentes kan stimuleren. Als ervaren huisarts, werd zij op een gegeven moment plotseling ook een ervaren patiënt. Na meerdere keren zelf getroffen te zijn geweest door een ernstige ziekte, merkte ze dat zijzelf in staat was om haar herstel te beïnvloeden. Daardoor realiseerde zij zich dat de ‘oude’ definitie van gezondheid opnieuw onder de loep moest worden genomen.

Zes dimensies

Volgens Huber kent gezondheid zes dimensies, namelijk lichaamsfuncties, dagelijks functioneren, mentaal welbevinden, zingeving, meedoen en kwaliteit van leven. Deze dimensies omvatten alle facetten van het leven en vormen de verbinding tussen gezondheid en het sociaal werk. Om deze dimensies te meten, is een digitaal gespreksinstrument Positieve Gezondheid ontwikkeld in de vorm van een spinnenweb, bestaande uit deze zes dimensies en zeven bijbehorende vragen. Hoe je in dit spinnenweb scoort, bepaalt je gezondheidsoppervlak. Hoe gezond vind je zelf dat je bent? En op welke dimensie wil je graag wat verbeteren?

Auteur

Albert-Jan Garama