Collecteren voor mensen met epilepsie

Assen

De jaarlijkse collecte van het Epilepsiefonds is ban 29 mei tot en met 3 juni. Om door te kunnen gaan met de epilepsiebestrijding kan het Epilepsiefonds de hulp van nieuwe collectanten heel goed gebruiken.

Want hoe meer collectanten, hoe meer geld er kan worden opgehaald voor mensen met epilepsie.

120.000 mensen met epilepsie

In Nederland leven 120.000 mensen met epilepsie. Zij kunnen onverwachts een epileptische aanval krijgen: een plotselinge, tijdelijke verstoring van het elektrisch evenwicht in de hersenen. Gelukkig hebben de meeste mensen met epilepsie baat bij medicijnen. Maar helaas blijft 30 procent last houden van aanvallen.

Onderzoek is nodig

Epilepsie is nog niet te genezen. Wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaken van epilepsie is daarom van groot belang. Het Epilepsiefonds financiert onderzoeken die genezing dichterbij brengen. Samen met duizenden vrijwilligers zamelen we tijdens de collecteweek geld in voor epilepsieonderzoek. Naast het steunen van onderzoek, geeft het fonds voorlichting en hulpverlening waaronder aangepaste vakantiereizen voor mensen met epilepsie.

Doe mee

Collecteren kost slechts een paar uur tijd. En wie collecteert, levert een bijdrage aan een goede behandeling en begeleiding van mensen met epilepsie. Wilt u zich in de eerste week van juni als collectant inzetten? Meld u vandaag nog aan via www.ikgacollecteren.nl. U kunt ook contact opnemen met Gerrie Zijlstra, telefoonnummer 0592 352200 (zijlstra220@home.nl).

Auteur

Albert-Jan Garama