Uitdaging op de beursvloer

Assen

De Stichting AssenvoorAssen heeft diverse projecten onder zich met betrekking tot maatschappelijk verantwoord ondernemen. Eén daarvan is de Asser Uitdaging die sinds 2015 is aangesloten bij de Nederlandse Uitdaging

ASSEN – ,,Wij deden bij AssenvoorAssen altijd al de Beursvloer”, vertelt coördinator van de Asser Uitdaging Monique Huizenga. ,,Hier brengen wij vraag en aanbod bij elkaar van het bedrijfsleven en sociale instanties. Dit is één keer per jaar in oktober. We willen zo een brug slaan tussen maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven. Die vinden elkaar lang niet altijd omdat ze elk een andere taal spreken.” Er was een behoefte om meer te doen en in 2015 werd aangesloten bij de Nederlandse Uitdaging, die samenwerking tot tussen bedrijven en maatschappelijke organisaties tot stand brengt. Zo kunnen allerlei activiteiten gedeeld worden. De Asser Uitdaging zoekt ook samenwerking op met de andere Uitdagingen in Drenthe in Hoogeveen, Meppel en Emmen. De Asser Uitdaging is een project van AssenvoorAssen, net zoals bijvoorbeeld de Teambattle die als doel heeft om werkzoekenden te ondersteunen bij het vinden van een arbeidsplaats en de leefbaarheid in diverse wijken van Assen te vergroten. Zo vormt AssenvoorAssen, dat sinds 2009 bestaat, een platform voor alles wat met maatschappelijk verantwoord en duurzaam te maken heeft waar maatschappelijke organisaties en bedrijven terechtkunnen voor informatie en hulp. Drie tot vier keer per jaar zijn er platformbijeenkomsten en 15 juni is er een conferentie in samenwerking met de Rabobank in de Nieuwe Kolk. AssenvoorAssen is een lokaal gerichte stichting. ,,Alles wat we doen heeft te maken met maatschappelijk verantwoord ondernemen in en om Assen. Via het platform kunnen bedrijven informatie delen over hoe zij dit vormgeven en elkaar inspireren. Als ze het goed doen kunnen ze ook een certificaat voor maatschappelijk verantwoord ondernemen aanvragen.” Om deze aan kunnen te vragen moeten bedrijven scoren op de drie P’s, people, planet en profit. ,,Toen we begonnen met AssenvoorAssen was het maatschappelijk verantwoord ondernemen nog minimaal maar je merkt dat steeds meer bedrijven het mee willen nemen in hun plannen. Je ziet een hele positieve vooruitgang. Je merkt ook dat veel bedrijven het nog lastig vinden om dit handen en voeten te geven. Hierbij kan ons platform helpen en inspireren, dat is de gedachte . Het wordt steeds meer een onderdeel van de bedrijfsvoering.” Een mooi voorbeeld vindt Monique Univé. ,,Zij kijken naar welke medewerkers het leuk vinden vrijwilligerswerk te doen. Een aantal uren per jaar worden ze vrijgespeeld om wat te doen en dan kijken wij waar de klussen liggen en waar ze kunnen helpen. Zo stimuleren ze de medewerkers ook om buiten de muren van het bedrijf te kijken. Het ultieme maatschappelijk verantwoord ondernemen is om ook de medewerkers erbij te betrekken.” Cindy Houwen Foto Han Gerretsen – HG Media.

Auteur

Albert-Jan Garama