Oratoriumkoor COV Assen sluit stille tocht af

Assen

Oratoriumkoor COV Assen zingt op donderdag 4 mei het Requiem van J.J.H. Verhulst. Het concert vindt plaats in de Jozefkerk in Assen en begint om 20.30 uur, na de Stille Tocht.

Dit Requiem is geschreven in 1870 voor vierstemmig koor en orgel. Het herdenkingsconcert staat onder leiding van Marion Bluthard en de organist is Peter Cramer. De toegang van het concert is gratis. Bij de uitgang wordt een collecte gehouden ter bestrijding van onontkoombare kosten.

Auteur

Albert-Jan Garama