Eerste werkdag Van Aartsen als waarnemend commissaris van de Koning

Assen

Vandaag -19 april- neemt waarnemend commissaris van de Koning Jozias van Aartsen letterlijk en figuurlijk de voorzittershamer over van Johan Baltes, vicevoorzitter van het Drents parlement.

Dit gebeurt tijdens de Statenvergadering, die vanaf 13.30 uur plaatsvindt in het provinciehuis in Assen.

Waarnemend Commissaris van de Koning

Jozias van Aartsen neemt de komende tijd de functie van waarnemend commissaris van de Koning in de provincie Drenthe waar. De ministerraad heeft dit op 31 maart jl. op voorstel van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) besloten. Van Aartsen (1946) was van 27 maart 2008 tot 1 maart 2017 burgemeester van Den Haag. Eerder was hij voor de VVD lid van de Tweede Kamer en minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (1994-1998) en van Buitenlandse Zaken (1998-2002).

Wervingsprocedure nieuwe commissaris

De komende maanden worden de voorbereidingen getroffen voor de werving van een nieuwe commissaris. Van 12 mei tot en met 26 mei 2017 worden inwoners van Drenthe uitgenodigd om actief mee te denken over de gewenste vaardigheden en bestuursstijl van de nieuwe commissaris van de Koning. Ook worden in deze periode gesprekken gevoerd met verschillende organisaties en bestuurders in Drenthe. Op basis van de reacties van inwoners, organisaties en bestuurders stelt het Drents parlement een profielschets op. Deze profielschets vormt de basis voor de werving van de nieuwe commissaris van Koning in Drenthe. De profielschets zal tijdens de Statenvergadering op woensdag 21 juni 2017 worden aangeboden aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Auteur

Albert-Jan Garama