Bert Altena draagt voorzittershamer over aan Nasr Errhabi

Assen

Op 19 april is het precies tien jaar geleden dat verschillende levensbeschouwelijke organisaties in Assen het initiatief namen om een platform voor ontmoeting en samenwerking op te richten.

In het platform doen onder andere diverse christelijke kerken mee, de Molukse kerk, de drie moskeeën in Assen en het humanistisch verbond. In de afgelopen jaren heeft het Platform diverse malen van zich doen horen. Zo zijn er jongerendebatten georganiseerd, werd er vier jaar geleden bij de verkiezingen gezamenlijk een stem uitgebracht en was het Platform vertegenwoordigd bij de protestbijeenkomst na de aanslag tegen Charlie Hebdo in januari 2015. In het stadhuis van Assen wordt woensdag 19 april een korte bijeenkomst gehouden. De huidige voorzitter van het Platform, stadspredikant Bert Altena, zal tijdens deze bijeenkomst het voorzitterschap overdragen aan Nasr Errhabi die deze taak gaat overnemen. Burgemeester Marco Out is aanwezig en zal zijn visie geven op rol en betekenis van het Platform. De bijeenkomst vindt plaats in Zaal 1 van het Stadhuis, van 17.00 tot 17.30 uur.

Auteur

Albert-Jan Garama