Drenthe maakt werk van de circulaire economie

Assen

Of het nu gaat over bureaubladen van bermgras in Emmen, je spullen repareren in Repair Café Meppel, hennepwoningen bouwen in Leeuwarden, zorgen voor 0% restafval op Zernike Campus in Groningen; het Noorden experimenteert en leert met circulaire principes.

Het Noordelijk Innovatielab Circulaire Economie (NICE) te Meppel heeft per 1 mei een kwartiermaker. Hij gaat met NICE de circulaire economie van het Noorden aanjagen. Een circulaire economie is gericht op het optimaal inzetten en hergebruiken van grondstoffen in de hele productieketen: van de winning van grondstoffen tot gebruik. Grondstoffen beginnen nu al schaars te worden met de groeiende bevolking en toenemende welvaart in de wereld. Des te belangrijker is het om de beschikbare grondstoffen zo slim mogelijk te gebruiken. Dit geeft ook nieuwe markten en nieuwe kansen voor bedrijven. ‘Het Noorden heeft een natuurlijke uitgangspositie in de overgang naar een circulaire economie. Het zit in de genen van de grond en de cultuur van gemeenschapszin. Kleinschaligheid en coöperaties, hier van origine aanwezig, zijn namelijk basis ingrediënten van een circulaire economie. Het inzetten van experimenteergebieden en innovatiewerkplaatsen komt daarbij nu op de eerste plaats. Die vormen een broedplaats voor vernieuwing. NICE verbindt en versterkt het groeiend Noordelijk netwerk van innovatieplekken waar in praktijk geoefend kan worden met circulaire principes’, volgens kwartiermaker Alex van Oost.

Nationale agenda

De circulaire economie staat hoog op de nationale agenda. Het Rijk wil in 2050 een volledig circulaire economie. Dat jaartal lijkt ver weg, maar om de gasmeter op nul te krijgen en afval als grondstof in te zetten, daar is nog heel wat vernieuwing voor nodig. De provincies Drenthe, Fryslân en Groningen maken er werk van. Gedeputeerde Henk Brink: ‘Open innovatie is de sleutel tot een circulaire economie. De Provincie Drenthe geeft hier ruim baan aan door kennisdeling, facilitering van verschillende stimuleringsprogramma’s en projecten. NICE is daar een mooi voorbeeld van’. Studenten van het vmbo, mbo en hbo werken nu al aan opdrachten uit de beroepspraktijk van Bouw & Ruimte. Circulair bouwen, verbouwen en inrichten is een van de werksporen. ‘Studenten onderzoeken wat je kan maken met biobased bouwmaterialen, zoals bij de hennepwoningen. Dit zijn materialen die biologisch afbreekbaar zijn en na gebruik terug de natuurlijke kringloop in kunnen. Eén van de producten waarmee het Noorden zich kan onderscheiden’, aldus Van Oost. Doelstelling van NICE is om de portfolio aan opdrachten te verbreden naar andere beroepspraktijken als Water & Energie, Chemie & Materialen, Agri & Food.

Auteur

Albert-Jan Garama