Foto’s | Fleurige Palmpasenoptocht in Smilde

Assen

In Smilde was zaterdag de jaarlijkse Palmpasenoptocht onder muzikale begeleiding van een draaiorgel. De optocht begon bij de Bibliotheek in Smilde en eindigde bij Het Beurtschip voor een verfrissing. Alle kinderen kregen een versierde Palmpaasstok mee naar huis.

Wat is Pasen eigenlijk? Pasen is het belangrijkste christelijke feest in het liturgische jaar, volgend op de Goede Week. Christenen vieren deze dag vanuit hun geloof dat Jezus opgestaan is uit de dood, op de derde dag na zijn kruisiging. Pasen duurt twee dagen en wordt gevierd op een zondag en maandag. De paastijd en de christelijke liturgie daaromheen heeft door de eeuwen heen vele componisten geïnspireerd tot muzikale composities. In de Barokperiode viel vooral het werk van Johann Sebastian Bach op met de Johannes-Passion, Matthäus-Passion en zijn cantates. Een ander gebruik zijn de paasvuren. De ontstaansperiode hiervan is onbekend. De bedoeling van de vuren zou in het verleden het verjagen van de demonen van de winter zijn. In het oosten van Nederland en het aangrenzende westen van Duitsland, het woongebied van de Saksen, is dit gebruik nog altijd een levendige, toeristische attractie rondom Pasen. Palmzondag (Latijn: Dominica in Palmis), ook wel Palmpasen genoemd, is de laatste zondag van de vastenperiode (de zondag vóór Pasen), vanouds de tweede zondag van de Passietijd, maar vooral belangrijk als eerste dag van de Goede Week. Op Palmzondag wordt door christenen de blijde intocht van Jezus Christus in Jeruzalem gevierd. Bron Wikipedia. Lammert Aling maakte de foto’s.

Auteur

Albert-Jan Garama