Noordelijke samenwerking voor Grootschalige Geneeskundige Bijstand

Assen

De drie noordelijke veiligheidsregio’s en ambulanceorganisaties tekenden 11 april een nieuwe samenwerkingsovereenkomst, ter voorbereiding op rampen en crises.

Per 1 januari 2016 is de zogenaamde ‘Geneeskundige Combinatie’ vervangen door een nieuw concept van Grootschalige Geneeskundige Bijstand (GGB)1. Iedere veiligheidsregio heeft als taak om onder rampen- en crisisomstandigheden de zorg te coördineren. Hiervoor moeten zij een aantal producten leveren, die ze afnemen bij de ambulanceorganisaties (ook wel RAV/Regionale Ambulancevoorziening genoemd). Door de invoering van het GGB model moesten zij hier nieuwe samenwerkingsafspraken over maken. Kenmerk van de nieuwe afspraken is dat de verantwoordelijkheid voor de voorbereiding en de uitvoering van grootschalige hulpverlening dichter bij de uitvoering is neergelegd, bij de ambulancevoorzieningen zelf. Een logische stap die meer recht doet aan de praktijk en de wettelijke bevoegdheden van betrokken partijen.

Trots op samenwerking

De veiligheidsregio’s zijn trots op de directe en constructieve samenwerking met de ambulancediensten. In veel regio’s wordt een dergelijke overeenkomst één op één gesloten: de Regionale Ambulancevoorziening (RAV) en de veiligheidsregio. Drenthe, Friesland en Groningen werken samen. Vandaar een gezamenlijke overeenkomst, die op 11 april door zes partijen werd ondertekend. Een ramp houdt immers vaak niet bij een provinciegrens op. Ook kan het noorden (gezamenlijk) bijstand leveren elders in Nederland en omgekeerd. Ook daarom is het goed zoveel mogelijk uniform te werken. De inhoudelijke afspraken tussen partijen zijn van toepassing op de inzet tijdens en voorbereiding op crises in de veiligheidsregio’s Drenthe, Fryslân en Groningen, met uitzondering van de Waddeneilanden, die een uitzonderingspositie hebben. De regio Fryslân kent een eigen regeling voor de Waddeneilanden.

Auteur

Albert-Jan Garama