Drentse veteranendag

ASSEN

De negende Drentse veteranendag is op 8 april. Ruim 500 veteranen uit alle Drentse gemeentes zullen elkaar dan weer ontmoeten in de Bonte Wever in Assen.

Ingeschreven veteranen hebben via hun eigen gemeente een uitnodiging ontvangen. Dit jaar zal de uitzending naar Libanon centraal staan. Voor het officiële gedeelte worden eerst bloemen gelegd bij het Monument van de Drentse veteraan bij het Provinciehuis. ’s Middags is er een informeel samenzijn omlijst door een muzikaal programma.


Auteur

Redacteur