B en W en bestuur OFA willen door met Ondernemers Fonds

Assen

B en W willen het Ondernemers Fonds Assen (OFA) voortzetten. Een voorstel met die strekking leggen zij deze maand voor aan de gemeenteraad.

Het OFA, dat in 2011 werd ingesteld, wordt gevoed met een opslag op de onroerend zaakbelasting (niet woningen). Zo dragen alle ondernemers bij aan de financiering van collectieve ondernemersbelangen in de stad. Voorbeelden daarvan in de afgelopen jaren zijn bijvoorbeeld het Preuvenement, de Maya-tentoonstelling en Klassiek aan de Vaart. Maar vanuit het OFA werd ook bijgedragen aan het Keurmerk Veilig Ondernemen, de Open Bedrijvendagen en de Tour de TT. Wat ze met elkaar gemeen hebben is, dat ze bijdragen aan de promotie en het versterken van de aantrekkelijkheid van Assen. De instelling van het fonds heeft ook een impuls gegeven aan de samenwerking tussen de ondernemersorganisaties in de stad. De Binnenstadsvereniging MKB-Assen, Ondernemend Assen, vereniging Parkmanagement Noord, stichting Gilde Bart, de vijf wijkwinkelcentra en de agrarische sector kunnen voor financiering van activiteiten een beroep doen op het OFA. Het fonds wordt jaarlijks gevuld met een bedrag dat rond de 400.000 euro schommelt.

Evaluatie

B en W en het bestuur van het OFA voerden recent gesprekken over de voortzetting van het fonds. Dat gebeurde mede op basis van een evaluatie van het OFA. Als input voor die evaluatie diende een enquête onder ondernemers. Hoewel de deelname aan de enquête gering was, blijkt een meerderheid voor voortzetting van het fonds te zijn. De evaluatie levert daarnaast op dat de communicatie en het informeren over werkwijze en doelen van het fonds beter en uitgebreider kan. Zo komt het voor dat ondernemers het OFA niet kennen. Daarnaast moet het bestuur ook aandacht besteden aan de groep ondernemers die geen voorstander is van verlenging van het fonds. Zij moeten meer uitleg krijgen over waar geld wel en niet aan wordt besteed. Uit de enquête komt ook naar voren dat de tevredenheid over projecten en activiteiten is toegenomen. Geïnterviewde ondernemers geven aan dat activiteiten en projecten meer kwaliteit hebben en beter zijn georganiseerd. Wel is er nog enige onduidelijkheid over de criteria voor toekenning van geld. Verder moet de voorwaarde worden losgelaten dat er alleen geld wordt bijgedragen als een evenement eenmalig is. Er is juist behoefte aan een meerjarige agenda voor stadsbrede projecten gericht op promotie.

Auteur

Albert-Jan Garama