Kranslegging oorlogsmonument Heukersbosje

Assen

Kinderen van groep 5 en 6 van de OBS De Zeijer Hoogte hebben 13 april een kranslegging bij het oorlogsmonument in het Heukersbosje.

Dit ter nagedachtenis aan Roel Oosting en Albert Bijlsma, die daar gefusilleerd zijn. Smit, wethouder van de gemeente Assen, zal bij de plechtigheid aanwezig zijn. De tocht gaat in stilte naar het monument. Daar aangekomen zullen de kinderen een gedicht of een verhaal voordragen. Hierna zal de wethouder, de heer Smit, samen met de leerlingen een krans leggen bij het monument. Aanvang tocht 10.00 uur, verzamelen bij het fietspad bij de golfbaan in Zeijerveen.

Auteur

Albert-Jan Garama