Paaszangdienst in Jozefkerk

Assen

Ook dit jaar is er weer een Paaszangdienst in de Jozefkerk in Assen, waaraan het Christelijk Mannenkoor Assen medewerking verleent.

De begeleiding is deze avond in handen van Jorrit Woudt op het orgel, en Maurice van Dijk speelt trompet. Liederen zingen en luisteren naar dominee Oldenhuis uit Coevorden. Het thema is 'Alles of niets!'. Op 16 april, aanvang samenzang vanaf 18.45 uur.

Auteur

Albert-Jan Garama