Orvelte Motor Overleg (OMO) van start

Assen

Onder de noemer Orvelte Motor Overleg, kortweg OMO, gaan de Stichting Orvelte Poort, de Ondernemersvereniging Promotie Orvelte (OPO) en de Vereniging Algemeen Belang Orvelte (VABO) samen aan de slag in Orvelte.

Met het tekenen van een intentieverklaring is een belangrijke eerste stap gezet in de samenwerking. De ondertekening vindt aanstaande maandag 3 april om 11.30 uur plaats op de Brink in Orvelte. Eén van de doelen van OMO is het ‘merk’ Orvelte nog beter op de kaart te zetten. Om dat te bereiken richt de samenwerking zich niet alleen op de toeristische kant van Orvelte, de sfeer en het ondernemersklimaat, maar ook op de leefbaarheid voor de inwoners.

Samenwerking verbeteren

Op de dorpsavond in januari van dit jaar en daarna in de themagroepen is nadrukkelijk de wens naar voren gekomen om de samenwerking tussen bewoners, ondernemers en andere partijen in en buiten het dorp te verbeteren. Met als doel: een prettig leefklimaat en meer begrip voor elkaar in Orvelte. De betrokkenen bij het Masterplan Orvelte 2025 zien het tekenen van de intentieverklaring dan ook als eerste belangrijke resultaat van de brainstormavond in januari.

Financiering

Een deel van de parkeeropbrengsten komt voortaan ten goede aan sfeer, levendigheid en de inrichting van Orvelte, het decor. De samenwerking biedt ook mogelijkheden om andere financieringsbronnen aan te boren. Besluiten over de besteding van deze middelen aan bijvoorbeeld evenementen of dorpsactiviteiten worden genomen binnen het OMO. Mede-ondertekenaars Afhankelijk van de onderwerpen in het gezamenlijk overleg zijn er een paar wisselende leden: de Gemeente Midden-Drenthe, Stichting Het Drentse Landschap en het Toeristisch Informatie Punt. Burgemeester Ton Baas en de directies van de twee andere organisaties zijn maandag mede- ondertekenaars van de intentieverklaring. Joop van Oosten- Voorzitter a.i. Stichting Orvelte Poort Marc Hoogland – Voorzitter OPO Henk Lindhout – Voorzitter VABO

Auteur

Albert-Jan Garama