Bronnen van Hoop

ASSEN

De laatste avond in de serie 'Bronnen van Hoop?!'van het Oecumenisch Leerhuis is op 6 april 19.45 uur in de Opstandingskerk. Deze avond heeft als thema: 'Hoop voor een kleine kerk?'

De kerk slinkt al vele decennia in aantal leden. Toch lijkt er binnen de kerkmuren nog heimelijke hoop en verwachting te zijn dat het ooit weer anders wordt. Wat gebeurt er als we de feiten onder ogen zien en geen luchtkastelen meer bouwen? Stefan Paas, hoogleraar missiologie aan de Theologische Universiteit te Kampen, schreef een boek met de titel: 'Vreemdelingen en Priesters' en gaat uit van de kerk als (kleine) minderheid en probeert van daaruit te beschrijven hoe we ons als kerk moeten en kunnen opstellen. We zijn vreemdelingen geworden in de ogen van velen en moeten leren leven in kleine groepen. Niet afgesloten, maar open naar buiten. Laten we ook beseffen dat we priesters zijn. We verrichten dienst voor de Allerhoogste, ook namens de ons omringende samenleving. Peter van de Peppel las dit boek tijdens zijn studieverlof en deelt zijn instemming en vragen erover op deze avond met de aanwezigen.

Peter van de Peppel is predikant van de PKN wijkgemeente De Drieklank in Assen

Entree euro 6. Het volledige programma van het Leerhuis is te vinden op de website: www.pkn-assen.nl. Eigen foto


Auteur

Redacteur