Verzekeringslessen tijdens Week van het geld

Assen

Vele honderden medewerkers van verzekeringsmaatschappijen geven in de Week van het geld, dit jaar van 27 tot en met 31 maart, speciale verzekeringslessen op basisscholen in heel Nederland.

Voor deze lessen heeft het Verbond van Verzekeraars een nieuw en volledig digitaal Fix je Risk-spel ontwikkeld. Het aantal gastlessen staat op circa 800 inmiddels – een record. Het voornaamste doel van de Week van het geld, een initiatief van het platform Wijzer in geldzaken met het Verbond als partner, is kinderen al op jonge leeftijd leren omgaan met geld en risico’s. Financiële educatie is één van de speerpunten van het Verbond. Wie op jonge leeftijd leert nadenken over (financiële) risico’s, is op latere leeftijd beter in staat om weloverwogen keuzes te maken.

Gastlessen in Assen, Emmen, Meppel

De nieuwe ‘digiles’ Fix je Risk vervangt het bordspel dat voorgaande jaren werd gebruikt. Pilotlessen sloegen zeer aan – en inmiddels is ook vanuit het buitenland veel interesse getoond in het spel. Leerlingen van de groepen zeven en acht krijgen eerst een korte introductie over verzekeren, zoals uitleg over de begrippen polis en premie. Het accent ligt vooral op de verschillende soorten risico’s en de kans daarop. Deze kennis passen ze vervolgens direct toe tijdens het spel, waarbij de gastdocent de rol van quizmaster krijgt. In de provincie Drenthe geven verzekeraars onder meer gastlessen in Assen, Eelde, Emmen, Meppel.

Kritisch leren kiezen

De digitale Fix je Risk-les spelen de leerlingen in de hoogste groepen van basisscholen op basis van drie verschillende situaties (een verjaardag, het schoolkamp en een sportdag). Ze leren inschatten wat er kan gebeuren en hoe groot de schadepost in dat geval is. In teamverband beslissen ze vervolgens of ze zich wel of niet willen verzekeren en welke polissen ze eventueel nodig hebben. De teams kunnen maximaal twee van de vier optionele verzekeringen kiezen en moeten dus in onderling overleg kritisch zijn. Wat er vervolgens in het digispel gebeurt is dankzij het ‘rad van gebeurtenissen’ nooit hetzelfde, net als in het echte leven. Algemeen directeur Richard Weurding van het Verbond van Verzekeraars: “We hebben een aantal proeflessen gedaan en kinderen zijn enthousiast over het spel, net als docenten. De geschetste situaties sluiten goed aan op de belevingswereld van kinderen en het zelfstandig en kritisch leren nadenken, wat op jonge leeftijd al ongelofelijk belangrijk is.”

CEO’s voor de klas

Naast verzekeringsmedewerkers gaan ook diverse CEO’s de klassen in, onder wie David Knibbe (CEO Nationale-Nederlanden en voorzitter Verbond), Maarten Edixhoven (CEO Aegon Nederland), Ron van Oijen (CEO VIVAT) en Joost Heideman (CEO Univé). Algemeen directeur Richard Weurding en directeur Schade Leo De Boer van het Verbond geven ook verzekeringslessen.

Auteur

Albert-Jan Garama