AED’s gemeentelijke gebouwen in Midden-Drenthe

Assen

Wethouder Gert Jan Bent van Midden-Drenthe en voorzitter Arwoud Snippe van Hartveilig Drenthe onthulden donderdag 23 maart een AED aan de buitenkant van het gemeentehuis in Beilen. Het doel hiervan is dat mensen nog sneller geholpen kunnen worden bij een hartstilstand.

AED staat voor Automatische Externe Defibrillator en is een apparaat waar je iemand mee kunt reanimeren die een hartstilstand krijgt. Wethouder Bent: ‘Wij vinden het doeltreffend optreden bij dit soort situaties van groot belang. AED’s moeten daarom ook optimaal gebruikt kunnen worden. Als iemand die een hartstilstand krijgt binnen zes minuten wordt gereanimeerd is de kans op overleving groter. Hulp dichtbij huis is daarom essentieel’. Tot nu toe waren er in de gemeentelijke gebouwen wel AED’s aanwezig maar deze hingen in de gebouwen. Door ze buiten de gebouwen te plaatsen kunnen de AED’s ook gebruikt worden als de gebouwen gesloten zijn. Stichting Hartveilig Drenthe Samen met de Stichting Hartveilig is, net als in andere Drentse gemeenten, ook in Midden-Drenthe gekeken waar het mogelijk is AED’s te plaatsen. De dekking in Midden-Drenthe is zo goed als optimaal. Samen met bedrijven, verenigingen en andere organisaties wordt nog gekeken om de dekking nog verder te optimalieren zodat het mogelijk is met de AED’s zo veel mogelijk levens te redden.

Burgerhulpverlener

De AED’s worden hoofdzakelijk ingezet bij een melding van een hartstilstand bij de alarmcentrale (112). De centralist waarschuwt een ambulance en gelijktijdig de Burgerhulpverleners. Inwoners van de gemeente die ook Burgerhulpverlener willen worden of een AED netwerk op willen zetten kunnen hiervoor informatie vinden op de website: www.hartveiligdrenthe.nl.

Auteur

Albert-Jan Garama