Autismecafé Assen: Autisme en ontspanning

ASSEN

In Assen is donderdag 31 maart weer een Autismecafé, locatie het Schakelveld, Witterhoofdweg 1a. Het Autismecafé is een ontmoetingsplek voor ouders van kinderen of jongeren met autisme. Het thema is deze keer ‘Autisme en zintuiglijke (over)prikkeling.

Mensen met autisme worstelen vaak dagelijks met stress. Maar hoe kun je je goed ontspannen wanneer je autisme hebt? Wat kun je doen om meer rust te ervaren? Voor de omgeving is het ook vaak lastig om stress te signaleren bij de persoon met autisme. En hoe kun je daar vroegtijdig op ingrijpen en rust bieden? Op welke manier je ontspanning vindt, is afhankelijk van je talenten en je interesses en ook speelt autisme hier een rol bij. Het is soms lastig hoe je omgaat met sociale situaties en verplichtingen die deel uitmaken van het invullen van je vrije tijd.

Gespreksleider Hanneke Kappen gaat over dit thema in gesprek met Henriët Kuiper, creatief therapeut. Er is ruime gelegenheid voor bezoekers om vragen te stellen en om persoonlijke ervaringen te delen. Mensen die werkzaam zijn in de hulpverlening of het onderwijs zijn ook van harte welkom.

Voor meer informatie www.autismecafe.nl of Margreet Hamming via email assen@autismecafe.nl of telefonisch via 06-33018717.


Auteur

Redacteur