Interzorg De Slingeborgh ook voor Molukse ouderen

Assen

Met ingang van 1 juni is er binnen Interzorg De Slingeborgh in Assen een woongemeenschap voor Molukse ouderen. Een initiatief voortkomend uit een vraag van de Molukse gemeenschap. Zij vroegen Interzorg eind vorig jaar naar de mogelijkheid van zorg en behandeling, specifiek afgestemd op de Molukse cultuur.

Op de begane grond in De Slingeborgh geeft Interzorg daar nu gehoor aan met tien appartementen voor dementerende Molukse ouderen en Molukse ouderen met een lichamelijke beperking. Zorgmanager van De Slingeborgh Nathalie Mulderij: “Toen de Molukse gemeenschap ons eind vorig jaar benaderde met de vraag of Interzorg kan ondersteunen met een woongemeenschap, waar zorg en behandeling afgestemd is op hun eigen cultuur, gingen bij ons alle radertjes draaien. Een dergelijke vraag past namelijk heel goed bij onze visie dat we cliënten willen ondersteunen hun eigen leven voort te zetten We besloten daarom al snel om hieraan een bijdrage te leveren. Wel onder een voorwaarde: de Molukse gemeenschap bepaalt, Interzorg ondersteunt.” Kenmerkend voor Molukse cultuur Interzorg is in gesprek gegaan met vertegenwoordigers van de Molukse gemeenschap om antwoord te krijgen op vragen als: ‘Hoe kan de zorg en behandeling afgestemd worden op de Molukse cultuur?’, ‘Hoe richten we ruimtes in, passend bij de Molukse cultuur?’, ‘Wat betekent dit voor facilitaire zaken als eten en drinken?’ en ‘Hoe betrekken we familie en vrijwilligers bij de zorg voor Molukse ouderen?’. Hiervoor zijn verschillende werkgroepjes opgericht, bestaande uit vertegenwoordigers van de Molukse gemeenschap en medewerkers van Interzorg. Donderdagavond 20 april is er een informatiebijeenkomst voor geïnteresseerden. Meer informatie is te vinden op www.interzorg.nl. Elkaar leren kennen Voor de zorg en behandeling van de Molukse ouderen stelt Interzorg zorgteams samen van medewerkers die kennis hebben van de Molukse cultuur en geschiedenis. Interzorg biedt medewerkers hier een training voor aan die wordt verzorgd door het Molukse kennisnetwerk Djalan Pienter. Het sluit aan bij het idee dat elkaar leren kennen een voorwaarde is om goede zorg te kunnen verlenen. Vertrouwd thuisgevoel Vanuit de werkgroepen is nagedacht over de inrichting van de woongemeenschap. De gemeenschappelijke ruimte wordt aangekleed naar Molukse begrippen met herkenbare kleuren en accessoires. De keuken wordt zo ontworpen dat het voor cliënten en hun familie mogelijk is samen verse Molukse maaltijden klaar te maken: een belangrijk gegeven binnen de Molukse traditie. Interzorg, dicht bij jezelf Interzorg biedt verschillende vormen van zorg, behandeling, service en wonen. Thuis met Interzorg Wijkzorg, of op één van de negen locaties in Noord- en Midden-Drenthe: Anholt, De Driemaster, Hendrik Kok, De Hoprank, De Hullen, Kornoeljehof, Nieuw Graswijk, De Slingeborgh en De Wijde Blik. De zorgcentra staan middenin de Drentse samenleving, de deuren staan altijd open voor iedereen. Net als cliënten en hun familie, kunnen ook wijkbewoners gebruikmaken van de verschillende faciliteiten die op de locatie geboden worden, zoals het sfeervolle restaurant en de vele activiteiten. Lees meer over Interzorg op www.interzorg.nl.

Auteur

Albert-Jan Garama