Match tussen kind en onderwijs

ASSEN

Welke ouder stelt zich nooit de vraag of school wel bij zijn kind past? Niet of het op de juiste school zit, maar de school als instituut. Past de school van vandaag eigenlijk wel bij de kinderen van vandaag?

Voor deze thema-avond komt Emiel van Doorn om zijn licht te laten schijnen over de match tussen kind en onderwijs. Emiel van Doorn is verbonden aan de Stcihting ter Bevordering van de Cognitieve Ontwikkeling (StiBCO). Het ouderplatform heeft zich de afgelopen 13 jaar ingezet voor ouderparticipatie in en het volgbaar maken van het onderwijs. Met name Basis-, Voorgezet Onderwijs en het MBO. Om als ouders ook in de toekomst gehoord te blijven worden, bent u van belang. Sluit u aan bij het ouderplatform! Samen staan we sterker.

Op 3 april in de Raadzaal van de gemeente Assen, Noordersingel 33. Van 19.30 uur tot 21.30 uur.


Auteur

admin