Eerste verjaardag voor De Groene Varkens

Loon

De Groene Varkens in Loon vieren 27 maart hun eerste verjaardag op verrassende wijze samen met kinderen van OBS De Heksenketel uit de wijk Marsdijk in Assen.

Iedere week komt trouw op de fiets, een steeds wisselende groep kinderen, de door henzelf ingezamelde groente- en fruitafval brengen naar De Groene Varkens. De Varkens krijgen ook van andere omwonenden dit "afval" en zodoende vindt er een besparing op energie en varkensvoer plaats van zo'n 80%. Zo wordt eetbaar afval opgewaardeerd tot voer voor de varkens en uiteindelijk omgezet in vlees. De mest gaat op eigen moestuin en zo hebben we een gesloten kringloop. Het is dus een zeer groene, meest duurzame manier van vleesvarkens houden, vandaar de gekozen naam voor deze campagne. Met de meeste vleesvarkens wordt niet geknuffeld of gewandeld, zoals met De Groene Varkens wel het geval is, laat staan dat ze een jaar oud worden. Om dit heugelijke feit in Loon te vieren, komen zo'n 175 kinderen van de Heksenketel op maandagmiddag 27 maart de feestvarkens toezingen. Ook brengen ze een mega-grote, lekkere verrassing voor ze mee dat op ludieke wijze naar de Bult van Loon wordt gebracht.

Auteur

Albert-Jan Garama