Populisme in Europa met Koen Vossen

Assen

In Podium Zuidhaege in Assen is 20 maart weer De Verdieping. Van 19.30 tot 22.00 uur laten deelnemers in deze vrijplaats voor inspiratie en debat zich meenemen in een inleiding van Koen Vossen over het thema Populisme in Europa.

Een van de meest gebruikte termen van de afgelopen jaren is populisme. Allerlei verschijnselen worden tegenwoordig wel met populisme in verband gebracht: van grof taalgebruik tot xenofobe opvattingen en van opportunistisch beleid tot luidruchtige talkshows. Volksvertegenwoordigers worden weggezet als nepparlementariërs en rechters als neprechters. Journalisten worden voor leugenaar uitgemaakt en tegenover de feiten van onze wetenschappers worden alternatieve feiten geplaatst. Politici als Donald Trump, Marine Le Pen, Nigel Farage of in eigen land Geert Wilders, Jan Roos en Pim Fortuyn worden doorgaans als populisten beschouwd. Maar wat is populisme precies? Is het een term waar we wat mee kunnen of is het alleen een modegril? Is populisme iets wat alleen in de politiek voorkomt of herkennen we het ook in andere contexten? Wanneer komt het op en waarom dan? Moeten we populisme vrezen? Ondermijnt het bijvoorbeeld de rechtsstaat? Of is het een verschijnsel waar we misschien iets van kunnen leren? In deze lezing zal Koen Vossen proberen om een antwoord te geven op deze vragen. Behalve op de Nederlandse politiek zal hij ook een blik werpen op de Verenigde Staten, Latijns-Amerika en West-Europa. Koen Vossen is als politiek historicus verbonden aan de afdeling politicologie van de Radboud Universiteit Nijmegen. Daarnaast schrijft hij als freelancejournalist regelmatig voor bladen als de Groene Amsterdammer en het Historisch Nieuwsblad. In 2003 promoveerde hij op een proefschrift over kleine politieke partijen in Nederland in het interbellum (‘Vrij vissen in het Vondelpark. Kleine politieke partijen 1918-1940’). In 2013 verscheen van zijn hand ‘Rondom Wilders. Portret van de PVV’, met lovende recensies in de de media. In 2016 is een Engelstalige versie van dit boek verschenen bij Routledge (The Power of Populism. The Rise of Geert Wilders and the Party for Freedom in the Netherlands). De toegang bedraagt zes euro; jongeren vier euro. Opgeven kan bij deverdieping@home.nl of via de website www.deverdieping-assen.nl

Auteur

Albert-Jan Garama