Openbaar Onderwijs Assen met School!Week

ASSEN

Openbare scholen in Assen vieren van 20 tot en met 24 maart een feestje in het kader van School!Week.

De inwoners van Assen kunnen dan kennismaken van de kracht van het openbaar onderwijs. Binnen de openbare scholen is iedereen welkom, ongeacht afkomst, levensbeschouwing of geaardheid. De openbare scholen in Assen van Plateau Openbaar Onderwijs Assen, het Dr. Nassau College en PrO Assen besteden in deze School!Week extra aandacht aan de belangrijke kernwaarden, zoals wederzijds respect, waarden en normen, van en voor de samenleving, levensbeschouwing en godsdienst.

De openbare scholen hebben deze School!Week een actief programma opgesteld waaraan leerlingen, ouders, andere belangstellenden en leerkrachten kunnen deelnemen. Zo wordt er op vrijdag 17 maart gestart met een groot Onderwijsdebat in het Stadhuis. Kinderen van alle openbare scholen gaan dan met elkaar in debat over diverse onderwerpen. Op woensdag 22 maart van 9.00 tot 12.00 uur wordt er op alle openbare scholen in Assen een Open Dag georganiseerd, waar iedereen welkom is.


Auteur

Redacteur