Apple Museum: 'Alle Apples verzamelen'

Assen

Het interactieve Apple Museum Nederland is 1 april vijf jaar geleden ontstaan. Na even gehuisvest te zijn geweest in Ureterp werd vrij snel naar Orvelte getrokken.

ORVELTE – ,,Eerst zaten we in een boerderij. Toen kwam dit gebouw aan het Melkwegje 5 vrij. Het is eigendom van het Drents Landschap waarvan wij het huren”, vertelt voorzitter van de Stichting Apple Museum Nederland Jan van Driel. Het museum is ontstaan vanuit onder anderen een particuliere verzameling in Stadskanaal. Deze kwam in handen van Klaas Rietsema, die samen met zijn vrouw Marie het museum opzette en het beheerdersechtpaar vormt. ,,In de loop der jaren is de verzameling steeds verder uitgebreid en er worden nog regelmatig zaken aangeboden.” In het museum is vanaf het ontstaan in 1976 van Apple de hele geschiedenis van het bedrijf in beeld gebracht en vertelt tot 2007. Vanaf de Apple 1 tot en met modellen uit 2007 zijn er te vinden. De computers die gebruikt kunnen worden, zijn ook in werking. Het is onder meer mogelijk een eigen kaart te maken en uit te printen en om op een typemachine te schrijven. ,,Die typemachine is heel populair onder kinderen”, vertelt Klaas. Naast computers zijn er ook I phones en boeken over het bedrijf en zijn oprichters te vinden. ,,We werken volledig met vrijwilligers hier”, aldus Jan. ,,We hebben behoefte aan uitbreiding van het aantal vrijwilligers die gastheer, gastvrouw willen zijn, mensen die willen rondleiden en mensen die machines kunnen repareren, wat hier veel gedaan wordt.” Mensen die machines ter reparatie aanbieden worden lid van de Supportersgroep en betalen dan een jaarlijks een bijdrage van 25 euro per jaar. Twee keer per jaar is er een supportersdag, waarvan de volgende 25 maart is. Het ochtendprogramma is voor de supportersgroep in hotel/restaurant Ruyghe Venne aan de Beilerstraat in Westerbork. In de middag is iedereen welkom in het Apple Museum als om 13.30 uur Remco Liefting van 3Dkanjers de bezoekers meeneemt in de wereld van de 3D printers. Het middagprogramma  vindt tevens plaats in de Ruyghe Venne. Naast zijn betoog zal hij ook deze 3D printers aan het werk zetten, waardoor de bezoekers een beeld krijgen van de werking en de mogelijkheden van deze apparaten. Entree is 7,50, inclusief twee consumpties. Aanmelden kan via info@applemuseum-nederland.nl. Naast de supportersgroep is er een Apple gebruikers groep, genaamd ‘Klokhuis’, waar het bestuur van het museum veel contact mee heeft. ,,Soms helpen mensen van hen hier als vrijwilligers. Het zijn echte Apple geïnteresseerden. Verder hebben we veel aandacht voor educatie. We krijgen veel scholen op bezoek en we gaan nu een project opstarten met het Gomarus lyceum in Assen wat uit vier dagdelen bestaat. In drie dagdelen wordt zowel de technische als bedrijfsmatige kant behandeld, waarvoor lesbrieven zijn ontwikkeld en één dagdeel komen de leerlingen naar het museum. We zijn in gesprek met MBO en HBO scholen in Emmen om te kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen. Cindy Houwen Foto Cindy Houwen

Auteur

Albert-Jan Garama