GKB vraagt met wethouders en Yes-R aandacht voor financiële educatie

Assen

De Gemeentelijke Kredietbank (GKB) organiseert op 30 maart een bijeenkomst voor haar opdrachtgevers om aandacht te vragen voor financiële educatie als preventief middel tegen schulden.

Tijdens deze bijeenkomst tekenen wethouders van twaalf gemeenten een intentieverklaring om zich in te zetten voor financiële educatie binnen de gemeente. Daarnaast maakt rapper Yes-R een rap over geld met een groep kinderen uit deze twaalf gemeenten. De bijeenkomst haakt aan bij de landelijke themaweek de Week van het Geld. Kennis uitwisselen over financiële educatie Door kinderen al jong te leren omgaan met geld wordt de basis gelegd voor financiële zelfredzaamheid op volwassen leeftijd. Op de bijeenkomst wisselen GKB, wethouders en beleidsmedewerkers kennis en ervaring uit op het gebied van financiële educatie. Daarnaast ontvangen gemeenten een preventiemenu met verschillende preventieactiviteiten passend binnen het thema. Videoboodschap wethouder met kind Om de boodschap van het belang van financiële educatie kracht bij te zetten, nemen de wethouders tijdens de bijeenkomst een videoboodschap op. Daarin praten zij samen met een kind uit hun gemeente over financiële educatie. De persoonlijke videoboodschap wordt via diverse verschillende (social media)kanalen in de gemeente verspreid om een zo groot mogelijke groep te bereiken. Geldrap met Yes-R De meegekomen kinderen maken tijdens het event samen met rapper en presentator Yes-R een rap over het thema (omgaan met) geld. Week van het geld De achtste editie van de Week van het geld wordt dit jaar georganiseerd van 27 tot 31 maart 2017. De week is een initiatief van het platform Wijzer in geldzaken. Het doel van deze week is om basisschoolleerlingen te leren omgaan met geld. Met haar initiatief hoopt de GKB dat financiële educatie zich als een olievlek gaat verspreiden in haar werkgebied om zo schulden in de toekomst te voorkomen.

Auteur

Albert-Jan Garama