Eerste Drentse kievitsei 2017 gevonden in Oosterhesselen

Assen

In Oosterhesselen is 10 maart om 16.10 uur het eerste Drentse kievitsei van 2017 gevonden.

Vrijwillig weidevogelbeschermer Jaap Kiers uit Zwinderen heeft zijn vondst gemeld bij Landschapsbeheer Drenthe. Met de vondst van het eerste ei is de lente in Drenthe begonnen. De weide- en akkervogels waren de afgelopen maanden al menig keer onderwerp van gesprek. In de politiek en uiteraard ook bij de vaste weidevogelbeschermers. Onder andere dankzij het enthousiasme en de inzet van deze beschermers is het voorkomen van de verdere achteruitgang van de weide- en akkervogels succesvol geagendeerd bij de Drentse politiek. Dit heeft gezorgd voor een plan van aanpak dat door de provincie Drenthe in samenwerking met 15 partijen is ontwikkeld. Een deel van de maatregelen in dit plan worden komend broedseizoen uitgevoerd. Officiële start weidevogelseizoen Met de vondst van het eerste kievitsei is het weidevogelseizoen van 2017 in Drenthe begonnen. Zo’n 450 vrijwillige weidevogelbeschermers gaan het veld in om kuikens van bijvoorbeeld de tureluur, de kievit en de wulp een goede start te geven. De vrijwilligers brengen bij honderden boeren de nesten in kaart en nemen beschermingsmaatregelen. De ondersteuning van de groepen wordt gegeven door Landschapsbeheer Drenthe, met financiële steun van de provincie Drenthe. De inspanningen zijn hard nodig, want de weidevogelpopulaties dalen jaarlijks. Dankzij de inzet was het broedsucces van de kievit, grutto, scholekster, wulp en tureluur de afgelopen jaren beduidend hoger, dan wanneer er geen maatregelen werden getroffen. De vrijwillige weidevogelbescherming wordt mogelijk gemaakt door de financiële bijdrage van de provincie Drenthe.

Auteur

Albert-Jan Garama