Haagse lente in Taarlo

Assen

Het is bijna lente, maar eerst zijn er op 15 maart Tweede Kamerverkiezingen. Achter restaurant Van Tarel dartelen de lammetjes, binnen staat Flip de Kam tijdens de lunch op zondag 12 maart stil bij de verkiezingsprogramma’s van de grote(re) partijen.

Zonder partij te kiezen houdt hij een lichtvoetig verhaal, met een serieuze ondertoon en gebaseerd op harde cijfers. Prof.em. Flip de Kam (RU Groningen) heeft op zijn vakgebied (overheidsuitgaven, belastingen, pensioenen en sociale zekerheid) talrijke boeken gepubliceerd – van Betalen is voor de dommen (1977) tot Het land van beloften (2015). Elk jaar becommentarieert hij op uitnodiging van KPMG, Rabobank, VNO/NCW Noord en Plas Bossinade de nieuwe rijksbegroting tijdens een bijeenkomst in Martini Plaza. Reserveren voor deze lunch (30 euro per persoon) – wordt sterk aangeraden, want het aantal plaatsen is beperkt.

Auteur

Albert-Jan Garama