Vesper in de serie Musica pro Deo in Adventskerk

ASSEN

In het jaar waarin stilgestaan wordt bij 500 jaar Reformatie wil de Adventskerk de eerstkomende vesper in het teken stellen van het lied van Luther.

Het thema van de vesper, ‘Strick ist entzwei und wir sind frei‘, is ontleend aan een bewerking van Luther van Psalm 124. Oorspronkelijke middel-Duitse woorden en muziek zullen door de vespercantorij ten gehore worden gebracht.

In het tweede deel van de vesper zal de kleine cantate ‘Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort’ klinken. Tekst, ook van Luther; op muziek gezet dit keer door Dietrich Buxtehude, maar vele andere componisten hebben zich er ook aan gewaagd deze bekende regels te verklanken.

Medewerking wordt verleend door de vespercantorij onder leiding van Peter Siebesma, terwijl het orgel bespeeld wordt door Wietse Meinardi. Met het oog op de uitvoering van de cantate leveren Berta van der Kolk en Loes Kleefman op de fluit een bijdrage. Liturg is Jaap de Raadt.

Op 19 maart 16.00 uur.


Auteur

Redacteur